Hướng dẫn tạo FAM

10:04 26.06.2014

Hướng dẫn chi tiết tạo (vũ đoàn) FAM trong Au Mobile

Bước 1: 
Điều kiện: Nhân vật của bạn phải đạt cấp độ 10 trở lên
Trong tủ đồ phải có “Thẻ tạo FAM". Bạn có thể mua “Thẻ tạo FAM" ở "Siêu thị"Bước 2: 
Đến tòa nhà FAM trong thành phốAu Mobile sẽ hiện ra như hình bên dưới. Bạn có 2 lựa chọn:
- Xin nhập 1 FAM bất kì (không yêu cầu cấp độ)
- Hoặc tạo 1 FAM của riêng mìnhBạn chọn bất kì 1 FAM trong danh sách để xem thông tin. Nếu bạn thích bạn có thể chọn “Xin Gia Nhập" 

Nếu bạn không thích bạn có thể chọn “Tạo FAM"

 

Sau khi điền  “Tên FAM“ và chọn “Huy Hiệu“ cho FAM bạn chọn “Tạo FAM". Tạo FAM thành công sẽ như hình bên dưới


                                                       Giao diện Thông Tin FAM

Giao diện thành viên FAM
 
Giao diện quản lý FAM

Biểu tượng FAM sẽ hiện ra ngay trên đầu nhân vật của bạn