Màn hình hiển trị trắng xóa khi nạp thẻ?

Gửi thắc mắc về cho NPH qua website: aumobile.vn hoặc qua fanpage

Update, tải game báo mạng chậm?

Cách khắc phục: - Kiểm tra kết nối mạng - Chuyển đổi qua lại với wifi và 3G

 • 1
 • Vk.Phê
 • lv 103
 • 2
 • ➲Kεvin.Hiệp  
 • lv 103
 • 3
 • ➻❥Hieu﹏❄
 • lv 103
 • 4
 • daily.bkav   
 • lv 102
 • 5
 • ✴ßóp﹏✍     
 • lv 101
 • 6
 • Sinnɛ..‿❤
 • lv 101
 • 7
 • Ƭ●ξmεʀαld
 • lv 101
 • 8
 • ✰Ck☞Nhím
 • lv 100
 • 9
 • وℳậpℓiu
 • lv 98
 • 10
 • ✴안﹏✍
 • lv 95
 • 1
 • Tìm Được Nhau Khó Thế Nào
 • 2
 • Em Làm Gì Tối Nay
 • 3
 • Gạt Đi Nước Mắt
 • 4
 • Bad Boy
 • 5
 • Chắc Ai Đó Sẽ Về
 • 6
 • Summer
 • 7
 • Happy
 • 8
 • Day 1
 • 9
 • Good Luck
 • 10
 • Wiggle