Hướng dẫn chế độ nhảy

09:19 26.06.2014

Au Mobile có 3 kiểu nhảy: Nhảy thường, Nhảy bong bóng, Nhảy tiết tấu

1. Kiểu thường


Hình ảnh trong game


Cách chơi:
- Người chơi chạm vào các nút nhỏ rồi chạm vào nút to khi vạch nhịp chạy đến điểm căn.
- Người chơi có để đạt: Perfect, Great, Good, Cool, Bad, Miss
- Ở chế độ nhảy này người chơi chỉ combo được khi đạt Perfect.

2. Kiểu Bong Bóng


Hình ảnh trong game


Cách chơi:
- Người chơi chạm vào bong bóng trước khi bong bóng vỡ
- Người chơi có thể đạt: Perfect, Great, Good, Cool, Bad, Miss tùy vào thời điểm người chơi chạm vào bong bóng
- Ở chế độ này người chơi có thể Combo từ Perfect đến Cool.

3. Kiểu Tiết Tấu
 

Hình ảnh trong game


Cách chơi:
- Giao diện gồm 2 phím mũi tên Trái và Phải
- Người chơi đợi đến khi các mũi tên đi vào ô căn thì bấm theo chiều của mũi tên
- Người chơi có thể đạt: Perfect, Great, Good, Cool, Bad, Miss tùy vào thời điểm bấm  phím mũi tên
- Ở chế độ này người chơi có thể combo từ Perfect đến Cool.