Hướng dẫn chọn nhạc

09:26 26.06.2014

Hướng dẫn chọn nhạc trong Au Mobile

Bước 1: Vào mục "Chọn lựa" để chọn bản nhạc mà mình ưa thích


Bước 2: Lựa chọn chế độ của bản nhạc: Dễ - Thường - KhóBước 3: Chọn "Xác nhận" để quay lại phòng chờ để bắt đầu trải nghiệm âm nhạc và vũ đạo cùng Au Mobile