Hướng dẫn tạo Avatar Au Mobile

03:14 25.01.2014

Bước 1: Vào Menu, chọn “Thông tin nhân vật", bạn sẽ thấy có thêm Menu “Avatar”.Bước 2: Click chọn Menu “Avatar" sẽ xuất hiện giao diện sau với 2 Menu

Chụp ảnh  và Chọn lựa album


Bước 3: Nếu bạn lựa chọn cách "Chụp ảnh" thì hệ thống sẽ chuyển đến camera của bạn để chụp ảnh làm “Avatar”Sau khi chụp hệ thống sẽ hỏi bạn có đồng ý sử dung ảnh này làm “Avatar" hay không? Nếu muốn sử dụng bạn chọn “Use". Ảnh sẽ tự động được upload và xét làm “Avatar" trong Au Mobile


  Như vậy là bạn đã tạo được “ Avatar “ thành công từ Menu "Chụp ảnh"

Bước 4: Nếu bạn “Chọn từ album",  hệ thống sẽ hỏi quyền hạn cho phép truy xuất vào thư mục Ảnh, Album ảnh của bạn trên máy. Bạn chỉ cần cho phép hệ thống sẽ tự động hiển thị kho ảnh của bạn. Bạn có thể chọn bất kì một bức ảnh đẹp làm “Avatar”


 
Bước 5
: Chạm “Chosse" để xác nhận bức ảnh mà bạn muốn, hệ thống sẽ tự động upload ảnh mà bạn chọn thành  "Avatar" trong Au Mobile 
Như vậy là bạn đã tạo được “Avatar“ thành công từ Menu "Chọn từ album"

Chúc các bạn có những Avatar thật đẹp cùng Au Mobile!