Vinh danh Top tiêu, nạp

09:00 03.10.2022

Xin chúc mừng 20 bạn may mắn đã đạt Top tiêu, nạp trong tháng 8/2022

🎉Xin chúc mừng các bạn dưới đây đã may mắn đạt top tiêu, nạp tháng vừa qua

Đặc biệt, xin chúc mừng 2 bạn Phan Hải - kênh 12 Mẹ Thiên Hạ - kênh 18 đã may mắn trở thành Top 1 nạp tiêu tháng vừa qua.

🎉𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 :
🌈 QUÀ TOP TIÊU
Top 1: Bộ trang phục Horizon Shine (30ngày) + 25 hộp báu mới nhất
Top 2-5: Bộ trang phục (14ngày) + 15 hộp báu mới nhất
Top 6-20: Bộ trang phục (7 ngày) + 10 hộp báu mới nhất
Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭: 𝐍𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐩 𝟏-𝟏𝟎 𝐓𝐨𝐩 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝟑 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧 + 𝟓𝟎 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐛𝐚́𝐮
🌈 QUÀ TOP NẠP
Top 1: KAWS (30 ngày) + 25 hộp báu mới nhất
Top 2-5: KAWS (14 ngày) + 15 hộp báu mới nhất
Top 6-20: KAWS (7 ngày) + 10 hộp báu mới nhất
Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭: 𝐍𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐩 𝟏-𝟏𝟎 𝐓𝐨𝐩 𝐍𝐀̣𝐏 𝟑 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐊𝐀𝐖𝐒 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧 + 𝟓𝟎 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐛𝐚́𝐮
💥 Lưu ý:💥
- 3 tháng reset tính top tiêu, hụt 1 tháng nạp lại từ đầu