[Update] - New update: Trái tim mùa thu

10:55 30.08.2016

►Update các sự kiện mới:

● Hộp báu Autumn Love: Trái tim mùa thu


● Bộ tiêu tích lũy: Hoa nắng


● Chuỗi nhiệm vụ 2/9 mới:


● Online tích 2/9 nhận quà hấp dẫn: 


● Chúc các bạn chơi game vui vẻ!