[SỰ KIỆN] NẠP THẺ MỖI NGÀY - NHẬN NGAY HỘP BÁU

11:00 14.09.2017

Nạp ngay nhận quà

 

»Thời gian: từ 0:00 15/9/2017 đến 23:59 21/9/2017.

»Nội dung: 

Người chơi đăng nhập vào game mỗi ngày (nạp ít nhất là 20k) sẽ nhận được phần thưởng của từng ngày cụ thể như sau:

15/9 phần thưởng » 3 Hộp The Zoo
16/9 phần thưởng » 5 Hộp Black Swan 
17/9 phần thưởng » 3 Hộp Hoa Đăng
18/9 phần thưởng » 5 Blue Swan
19/9 phần thưởng » 3 Hộp True Love 
20/9 phần thưởng » 5 Hộp Sắc Cầu Vồng
21/9 phần thưởng » 3 Hộp Tài Năng

»Phần thưởng Bonus:

Người chơi nạp 3/7 ngày diễn ra sự kiện sẽ nhận 1 bộ trang phục Hậu Nghệ - Hằng Nga ( 7 ngày ) + Kính Nobita (Vĩnh viễn)
Người chơi nạp 5/7 ngày diễn ra sự kiện sẽ nhận 1 bộ trang phục Hậu Nghệ - Hằng Nga ( 30 ngày ) + Kính Nobita (Vĩnh viễn)
Người chơi nạp 7/7 ngày diễn ra sự kiện sẽ nhận 1 bộ trang phục Hậu Nghệ - Hằng Nga ( Vĩnh viễn ) + Kính Nobita (Vĩnh viễn)»Thời gian trao thưởng:
Hộp báu: Hộp báu ngày hôm trước sẽ được trao vào ngày hôm sau.
Bộ trang phục + Kính Nobita sẽ trao toàn bộ vào ngày 22/09.

•••••••••••••••••••••••••••••••
#AuMobile