[UPDATE] BST BIỆT ĐỘI NHÍ NHỐ

08:51 28.08.2017

Au Update

NEW UPDATE - BST BIỆT ĐỘI NHÍ NHỐ

»Thời gian: 9h ngày 29/8
»Cập nhật các sự kiện:
•Bộ nạp tích lũy:
·Xích Đu Thỏ Trắng 
•Bộ tiêu tích lũy: 
·Hậu Duệ Mặt Dày
·Loa Minions Team
•Bộ đổi quà:
·Hộp The zoo

 

From Au With Love
•••••••••••••••••••••••••••••••
#AuMobile