Nạp thẻ vào Au như thế nào?

10:42 24.06.2014

Bấm F ingame hoặc vào aumobile.vn làm theo hướng dẫn.