Màn hình hiển trị trắng xóa khi nạp thẻ?

02:09 24.06.2014

Gửi thắc mắc về cho NPH qua website: aumobile.vn hoặc qua fanpage

Yêu cầu cung cấp các thông tin sau:
- Tên tài khoản
- Mạng sử dụng (wifi hay 3G - nếu là 3G, nói rõ tên nhà mạng: Viettel, Mobi, Vina)
- Thời gian gặp lỗi