[Update] Cấp độ 300 12/03

03:26 11.03.2019

Nâng cấp độ từ 250 lên 300

HUYỀN THOẠI: CẤP ĐỘ 300
Sau bảo trì ngày 12/3, Au Mobile cập nhật cấp độ 300 cùng nhiều phần thưởng tăng cấp hấp dẫn và Huyền Thoại xuất hiện. Chi tiết như sau:Cùng với đó là số EXP cần nâng cấp                                       Bộ Hoa Tình Yêu