DANH SÁCH TOP 20 TOP NẠP, TIÊU 03/2023

05:23 05.04.2023

DANH SÁCH TOP 20 TOP NẠP, TIÊU 03/2023

🎉Xin chúc mừng các bạn dưới đây đã may mắn đạt top tiêu, nạp tháng vừa qua
🎉Thông báo chính thức:
🌈 TOP TIÊU
Top 1: Bộ trang phục Sứ Mệnh Thiên Thần (30 ngày) + 20 hộp báu mới nhất
Top 2-5: Bộ trang phục Sứ Mệnh Thiên Thần (14 ngày) + 15 hộp báu mới nhất
Top 6-20: Bộ trang phục Sứ Mệnh Thiên Thần (7 ngày) + 10 hộp báu mới nhất
Đặc biệt: Nằm trong top 1-5 Top tiêu 3 tháng liên tiếp nhận Bộ trang phục Vĩnh viễn + 25 hộp báu


🌈 TOP NẠP
Top 1: Tesla Pink (30 ngày) + 20 hộp báu mới nhất
Top 2-5: Tesla Pink (14 ngày) + 15 hộp báu mới nhất
Top 6-20: Tesla Pink (7 ngày) + 10 hộp báu mới nhất
Đặc biệt: Nằm trong top 1 - 5 top Nạp 3 tháng liên tiếp nhận Tesla Vĩnh Viễn + 25 hộp báu