𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐢𝐧 Đ𝐚̀𝐨 𝐇𝐨𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠, 𝐇𝐨̉𝐚 𝐍𝐠𝐮̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐒𝐈̣𝐍

10:25 26.10.2022

CHECK IN NGAY NHẬN NGAY CODE HỊN

Thời gian từ: 26-10 đến hết 31-10

Trong thời gian sự kiện người chơi cần vào các room Aucafe Hoa Đào hoặc Hỏa Ngục do BQT mở hoặc người chơi khác sở hữu mở room, chụp ảnh check in và đăng lên group với theo nội dung:

- PUID:

- Kênh:

- Tên nhân vật (trùng với nhân vật trong ảnh)

- Tag 2 người bạn vào bài viết, cùng nội dung: Check in Hoa Đào /Hỏa Ngục.

- Hastag: #CheckinDaoHoaTrangHoaNguc (thiếu hastag sẽ ko nhận được quà nha)


LINK ĐĂNG KÍ: https://forms.gle/uMbjunEZ22Cf7tNu7

Tại mỗi kênh BQT sẽ chỉ mở room Đào Hoa Trang tại 1 khung giờ duy nhất từ 15h - 16h mỗi ngày.

Còn lại vào room Hoa Đào, Hỏa Ngục các khung giờ khác sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc người chơi đang sở hữu 2 room đó mở


Phần thưởng:

-Check in tại phòng Đào Hoa Trang của BQT nhận code 250k (phòng BQT sẽ để tên BQT AU MOBILE)

-Check in tại phòng Đào Hoa Trang, Hỏa Ngục của người chơi đang sở hữu nhận code 400K

-Người chơi sở hữu room Hoa Đào, Hỏa Ngục mở room cho người khác vào nhận code 1 triệu


Lưu Ý

Trao quà: 3 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện

Sử dụng hình ảnh của người khác = Ko nhận được phần thưởng . Mọi quyết định cuối cùng thuộc về BQT💥