[BST Hollywood Dream] Cập nhật SHOWBIZ

03:20 15.11.2021

SHOWBIZ

Cami xin thông báo, cập nhật bộ trang phục độc quyền mới nhất tại SHOWBIZ "IDOL Showbiz V4".Chi tiết bộ trang phục như sau:

Cách thức: Người chơi phải đạt danh phận từ "Showbiz" trở lên  
sau đó có thể vào Shop Start tại tính năng Showbiz để trao đổi.

IDOL Showbiz V4: Là bộ trang phục độc quyền chỉ có 5 bạn tại mỗi kênh nhận được, bộ trang phục có hiệu ứng showtime

Lưu ý: Khi danh phận của người chơi bị lùi cấp sau Showbiz sẽ không thể mang trang phục