Giải thưởng “Thanh niên nghiêm túc”

04:33 10.12.2013

Thị trưởng thành phố Audition chính thức phát động phong trào thi đua “Thanh niên nghiêm túc” tới toàn thể vũ công.


Các vũ công thân mến!

Thị trưởng thành phố Audition chính thức phát động phong trào thi đua “Thanh niên nghiêm túc” tới toàn thể vũ công.

Thời gian: ngày 10/12 đến 31/12/2013.

Thể lệ tham dự: Vũ công “nghiêm túc” và chăm chỉ đăng nhập điểm danh hàng ngày nhất sẽ được thị trưởng chọn ngẫu nhiên để tặng quà giá trị tương đương với thời gian điểm danh.

Quà tặng: Loa lớn nhỏ; Giỏ giã ngoại; Nước táo tăng kinh nghiệm; Cánh mập hồng; ...

Tin liên quan