[TÍNH NĂNG] SHOWBIZ

08:50 27.08.2018

Một cuộc thi chứng tỏ đẳng cấp AUTHENTIC của các Idol trong Au Mobile.

SHOWBIZ

Phiên bản mới :”Bí Mật Showbiz” kế đến sẽ có thêm tính năng mới SHOWBIZ. Tham gia Showbiz để nhận các nguyên liệu đổi đồ đặc quyền, cũng như sở hữu các danh hiệu KHỦNG mà chỉ có Showbiz mới có. Không chỉ là một bữa tiệc thời trang, mà có nòn là nơi tranh đấu, đề cao danh phận, tranh giành và là một cuộc thi chứng tỏ đẳng cấp AUTHENTIC của các Idol trong Au Mobile.

I – SỰ KIỆN :

      -Đây là nơi các Star tham gia nhận các sự kiện để gia tăng điểm Quyến Rũ, cũng như nhận HC Cami (Phần thưởng sau khi hoàn thành các sự kiện)

      -Mỗi sự kiện đều có Tiêu đề riêng :


       -Sẽ có một số sự kiện không cần nguyên liệu để tham gia. Bên cạnh đó có một số sự kiện cần nguyên liệu mới có thể nhận được sự kiện này

       -Bên cạnh đó, có một số nhiệm vụ tăng điểm quyến rũ cho cả 2 người chơi. Nhưng cũng có nhiệm vụ để bạn tác động TRỪ điểm Quyến rũ của người chơi khác.

        -Giao diện Sự kiện của tôi sẽ hiễn thị các sự kiện mà người chơi khác Tác động đến bạn, cũng như các sự kiện mà bạn vừa nhận xongCHI TIẾT CÁC SỰ KIỆN

II – THÁCH ĐẤU

-          Khi các Star đạt đủ điểm Quyến Rũ và Thu thập đủ nguyên liệu Thách đấu sẽ tham gia thách đấu để lên cấp danh Phận để mở khóa các Sự kiện ở mục I

       Có tổng cộng 5 vòng thách đấu

 + Vòng sơ khảo :Thông qua sẽ nhận được các danh hiệu Tương ứng và mở các sự kiện:

. Cấp 2,3,4,5,6 sẽ Nằm tại vòng Sơ Khảo

+ Vòng trung khảo: Thông qua sẽ nhận được các danh hiệu Tương ứng và mở các sự kiện:

. Cấp 7,8,9,10 sẽ Nằm tại vòng Trung khảo

+ Vòng cao khảo: Thông qua sẽ nhận được các danh hiệu Tương ứng và mở các sự kiện:

. Cấp 11,12,13,14 sẽ nằm tại vòng cao khảo

+ Vòng siêu khảo: Thông qua sẽ nhận được các danh hiệu Tương ứng và mở các sự kiện:

. Cấp 15,16,17,18 sẽ Nằm tại vòng Siêu khảo

+ Tuyệt đỉnh tranh tài : Thông qua sẽ nhận được các danh hiệu Tương ứng và mở các sự kiện:

. Cấp 19,20 Sẽ nằm tại Tuyệt Đỉnh Tranh Tài

       -Lưu Ý:

+ Showbiz có tổng cộng 20 Cấp độ ó 20 Danh phận

+ Số lượng các cấp từ thấp đến cao nằm trong các vòng tháchđấu Chi tiết bên trên

+ Mỗi vòng sẽ có các Ải óVới các cấp. Thông qua ải sẽ lên cấp. Lên cấp nhận ngay Danh Phận

+ Chỉ được thách đấu Ải trước đó 1 cấp không được thách đấuNhảy cóc ( Mới ải 1 mà thách đấu ải 10).

III – SHOPSTAR:

Tại đây, các bạn sẽ dùng HC Cami thu thập được tại các Sự kiện mục I để đổi đồ đặc Quyền

  Cũng tại đây các Star sẽ nhận được đặc quyền về Cấp Danh Phận của mình, Danh phần càng cao Online hằng ngày nhận HC Cami càng nhiều

IV: BXH

Đây là nơi Hiễn thị các Star có DANH PHẬN cao nhất

Những Cách Nhận Điểm Quyến Rũ:

1 - Online, Đăng Nhập hằng ngày: Mỗi ngày đăng nhập bạn sẽ nhận được 10 điểm quyến rũ. Mỗi ngày Online 1 giờ sẽ nhận được 10 điểm quyến rũ ( Tối đa nhận 50 điểm quyến rũ/ Ngày )

2 - Nhảy Hằng Ngày: Mỗi ngày hoàn thành mỗi ván nhảy sẽ nhận được 20 điểm quyến rũ (Tối đa nhận 100đ/Ngày)

3 - Tiêu Vàng Hằng Ngày: Mỗi ngày tiêu 1 Vàng nhận ngay 4 điểm quyến rũ (Tối đa nhận được 4000đ/Ngày)

4 - Tiêu Vàng Hồng Hằng Ngày: Mỗi ngày tiêu 1 Vàng hồng nhận ngay 2 điểm quyến rũ (Tối đa nhận được 2000đ/Ngày)

5 - Hoàn Thành Thông Báo IDOL: Mỗi ngày hoàn thành 1 lần thông báo Idol nhận ngay 30 điểm Quyến Rũ (Tối đa nhận được 300đ/Ngày)

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

1 – Điểm quyến rũ bị giảm dưới điểm cơ bản của các cấp, sẽ phải nâng lại điểm Quyến Rũ và Vượt qua thử thách trước đó lại để có thể khôi phục lại DANH PHẬN trước đây

2 – Đồ đặc quyền Yêu cầu cần có Danh Phận tương ứng. Việc DANH PHẬN giảm sẽ đồng nghĩa việc bạn sẽ không mặc được đồ đó nữa mà cần phải nâng lại DANH PHẬN để mang lại trang phục này

3 – Các cấp DANH PHẬN của mỗi SEVER đều bị giới hạn số người đạt đến. Khi đủ người đã đạt cấp trước đó. Bạn cần phải tìm cách để làm giảm điểm Quyến Rũ của những người trước đó để họ mất điểm quyến rũ và giảm danh phận bạn thì lúc này sẽ có thể lên.

Ví dụ: Cấp 15 giới hạn 64 người đạt được. Bạn là người thứ 65 mặc dù bạn đã thông qua Thử thách và dư điểm Quyến Rũ bạn cũng không thể lên cấp 15.

 

••••••••••••••••••••••••••••••
#AuMobile #AuMobi #Hội_Chơi_Trội
►Chơi Ngay: http://aumobile.vn/dl
►Nạp thẻ tại: http://aumobile.vn/
►Thách đấu và hẹn hò: :https://www.facebook.com/groups/aumobile.vn/
► Nhận code: http://simba-app.com/v