[𝐁𝐈𝐆 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 𝟔.𝟎] 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐑𝐀𝐍𝐊

08:45 18.10.2022

Tin giật gân cho các ace dân quẩy Vip Pro, một sàn đấu mới đã được mở ra để khẳng định vị thế cho dân cày chayyy.

🔥[𝐁𝐈𝐆 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 𝟔.𝟎] 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐑𝐀𝐍𝐊
Tin giật gân cho các ace dân quẩy Vip Pro, một sàn đấu mới đã được mở ra để khẳng định vị thế cho dân cày chayyy. Các bạn cần tạo phòng và nhảy đúng bài nhạc và chế độ được yêu cầu trên bxh . Sau khi có được số điểm cuối cùng mọi người hãy ra để check rank của mình nhé. Ae hãy nhớ luyện tập thật nhiều để giành được vị trí top 1 nhé