[𝐁𝐈𝐆𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 𝟔.𝟎] 𝐍𝐇𝐔𝐎̣̂𝐌 𝐌𝐀̀𝐔 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐔̣𝐂

08:05 16.10.2022

UpDate tính năng mới: Nhuộm trang phục. Các bạn có thể tự do thiết kế trang phục mà mình muốn

Để sử dụng tính năng "Nhuộm", người chơi cần thu thập đạo cụ thông qua hoạt động:Vòng quay vàng, bán shop và tại một số hoạt động khác.

Người chơi có thể nhuộm và mix màu một số trang phục nhất định, nhuộm màu tóc, giày và hiệu ứng.
Với mỗi loại nhuộm, người chơi cần thu thập các đạo cụ khác nhau.