💥💥SIÊU ƯU ĐÃI X2 NẠP VÀNG LẦN ĐẦU💥💥

04:08 29.07.2022

SIÊU ƯU ĐÃI X2 NẠP VÀNG LẦN ĐẦU MỖI MỆNH GIÁ


👉Thời gian khuyến mãi : bắt đầu từ 0h00 ngày 22/04.
I. 𝐀́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̣𝐢 𝐱𝟐 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̣𝐩 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠: 𝐓𝐡𝐞̉ 𝐕𝐜𝐨𝐢𝐧, 𝐓𝐡𝐞̉ 𝐒𝐜𝐨𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́:
- 20.000 nhận 40 vàng
- 50.000 nhận 100 vàng
- 100.000 nhận 200 vàng
- 200.000 nhận 400 vàng
- 500.000 nhận 1000 vàng
- 1000.000 nhận 2000 vàng
- 2000.000 nhận 4000 vàng
-5000.000 nhận 10.000 vàng
II.𝐀́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̣𝐢 𝐱𝟐 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̣𝐩 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠: 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐀𝐓𝐌 𝐧𝐨̣̂𝐢 đ𝐢̣𝐚, 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐧𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠, 𝐏𝐚𝐲𝐩𝐚𝐥
- 100.000 nhận 200 vàng
- 200.000 nhận 400 vàng
- 500.000 nhận 1000 vàng
- 1000.000 nhận 2000 vàng
- 2000.000 nhận 4000 vàng
- 5000.000 nhận 10.000 vàng
👉 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐊𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀̣𝐈 BQT sẽ thông báo khi sự kiện kết thúc
📣📣𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́:
-Mỗi mốc chỉ nhận khuyến mại 1 lần.
Ví dụ: nếu user A nạp thẻ Scoin mệnh giá 500k và nhận được ưu đãi x2 thì nạp thẻ Vcoin 500k, hoặc các hình thức khác với cùng mệnh giá 500k sẽ không được hưởng khuyến mãi x2 nữa)
- Chỉ áp dụng cho các mệnh giá nạp trên
- Áp dụng cho tất cả người chơi Au Mobile
- Các hình thưc nạp từ ví scoin, nạp sms, Nạp InApp sẽ không được hưởng khuyến mại x2
- Với các tài khoản sở hữu coupon 30% trong thời gian sự kiện chỉ nhận ưu đãi cao nhất 100%