[GIẢI ĐẤU 2023 ] 𝐀𝐔𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐄 𝐃𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏

12:26 11.09.2023

[GIẢI ĐẤU 2023 ] 𝐀𝐔𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐄 𝐃𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏
Quẩy sập sàn nhận quà bạt ngàn cùng giải đấu Aumobile Dance Championship
👑𝐓𝐎𝐏 𝟏: 2 chẹo scoin +1 apple watch series 3 +1 gấu bông + 1 đèn Au mobile +1 kỉ niệm chương cho cặp đôi tham gia + 1 set trang phục vĩnh viễn 3000 VÀNG + 1 ghế vĩnh viễn được vinh danh trên trang chủ và ingame
💎𝐓𝐎𝐏 𝟐: 1 chẹo scoin + 1 loa bluetooth JBL +1 gấu bông + 1 áo Au mobile +1 kỉ niệm chương + 1 set trang phục vĩnh viễn 2000 VÀNG
💎𝐓𝐎𝐏 𝟑: 1 chẹo scoin + 1 sạc pin dự phòng + 1 gấu Aumobile + 1 set trang phục vĩnh viễn 1000 VÀNG + 1 kỉ niệm chương
🧧TOP 4-16: 1 set đồ 90 ngày cho các cá nhân tham gia + code 500
🧧Tất cả các cá nhân tham gia vượt qua vòng loại đều có code 300k