🌟🌟 FAM AWARD TRỞ LẠI BÙNG NỔ KỈ NIỆM 10 NĂM🌟🌟

09:05 21.05.2023

🌟🌟𝐅𝐀𝐌 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃 𝐓𝐑𝐎̛̉ 𝐋𝐀̣𝐈 𝐁𝐔̀𝐍𝐆 𝐍𝐎̂̉ 𝐊𝐈̉ 𝐍𝐈𝐄̣̂𝐌 𝟏𝐎 𝐍𝐀̆𝐌🌟🌟


🔥Thời gian:
🎗Quý I: 05/2023 đến 07/2023
🎗Quý II: 08/2023 đến 10/2023
🎗FAM AWARD SUPER SHOW: 12/2023
🎁🎁𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐪𝐮𝐲́:🎁🎁
🥇TOP 1:
- 8 đèn aumobile
- Biển vinh danh dành cho fam
- Banner ingame 1 tuần + loading ingame trên page, group 7 ngày
- 1 trượng trị giá 3000v cho cả fam �
- 3000 vàng cho cả fam (trao vào acc chủ fam)
🥈TOP 2:
- 6 đèn aumobile
- Biển vinh danh dành cho fam
- 1 trượng trị giá 3000v cho cả fam 360 days cho cả fam
- 2000 vàng cho cả fam (trao vào acc chủ fam)
🥉TOP 3:
- 4 đèn aumobile
- Biển vinh danh dành cho fam
- 1 trượng trị giá 3000v cho cả fam 180 days cho cả fam
- 1000 vàng cho cả fam (trao vào acc chủ fam)
🌸𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐢́ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐞̣̂:🌸
𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎́𝑜 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 16/05/2023
𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑖́ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎:
- Đăng kí tham gia fam award tại đây: https://forms.gle/794LT8rUHJ2ayBwx7
- Chủ fam đại diện báo danh trên hội chơi trội bao gồm cái thông tin sau:
- Tên fam + ID fam
- Tên chủ fam
- Vài lời giới thiệu về fam kèm hastag #FWQ1 #tênfam
Bài đăng cần đăng kèm 1 số hình ảnh như logo fam, hình ảnh ingame, offline….
- Các fam sẽ được đánh giá cộng điểm dựa theo các tiêu chí outgame và ingame mà BQT đề ra, chi tiết xem tại đây: https://bit.ly/3O8q8bS
‼️Lưu ý:‼️
- Chỉ những fam đăng kí tham gia fam award mới được cộng điểm vào điểm quý
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng
- Mọi thắc mắc về tiêu chí có thể liên hệ qua group chủ fam hoặc Chổi để được giải đáp