𝐓𝐀̉𝐈 𝐆𝐀𝐌𝐄: 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎𝐈𝐃

10:26 15.01.2023

𝐓𝐀̉𝐈 𝐆𝐀𝐌𝐄: 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎𝐈𝐃
- Hiện tại nếu các bạn dùng android không vào được game vui lòng làm theo hướng dẫn.
𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏: Xoá bản game hiện tại trên điện thoại : Vào cài đặt -> ứng dụng -> Au Mobile -> Gỡ cài đặt .
𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟐: Lên GG Play gõ Au Mobile VTC và cài đặt phiên bản mới nhất về máy và vào game
𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟑: Khi bạn mở game để tải data, vui lòng “cho phép “ game “ quyền truy cập “ để vào được game nhé (rất quan trọng )
- Trong thời gian giải nén data vui lòng giữ nguyên máy để quá trình tải data nhanh hơn.
- 𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐧𝐞́𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐱𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐭 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐞̃


⭐️ Đ𝐀́𝐍𝐇 𝐆𝐈𝐀́ 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝟓 𝐒𝐀𝐎: 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐂𝐀̉ 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎𝐈𝐃 𝐕𝐀̀ 𝐈𝐎𝐒
𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏: L.i.k.e và sha.re bài viết chế độ công khai
𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟐: Bạn lên GG Play hoặc App Store tìm Au Mobile, kéo xuống dòng đánh giá và 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝟓 𝐬𝐚𝐨
𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟑: -Để lại PUID, kênh và Dành những lời đánh giá tốt về game và bấm Đăng
- Chụp lại ảnh màn hình đánh giá 5 sao và cmt lại tại bài viết này .
𝐐𝐮𝐚̀ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́: quà ingame trị giá 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐯𝐚̀𝐧𝐠

𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́ :
- Bạn chỉ nhận được quà khi làm đúng và đủ 3 bước trên
- Chỉ tính các đánh giá 5 sao từ ngày 5/1/2023. Các đánh giá sao thấp trước đó, bạn có thể xóa và tiến hành đánh giá 5 sao lại ⭐️
- 𝗧𝗮̉𝗶 𝗴𝗮𝗺𝗲 𝘃𝗮̀ 𝘃𝗼𝘁𝗲 𝗮𝗽𝗽 𝟱 𝘀𝗮𝗼 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟯-𝟭 𝘀𝗲̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮𝗼 𝗾𝘂𝗮̀ 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝟮 𝘃𝗮̀𝗼 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟵-𝟭 𝗻𝗵𝗲́ 𝗮̣