Báo lỗi nạp thẻ bằng cách nào?

11:13 24.06.2014

Truy cập aumobile.vn, phần Gửi thắc mắc tại mục Trợ giúp

Hoặc link báo lỗi: https://docs.google.com/forms/d/1rqi25SiwlK3lbcsYfvw2NheHa-TpaTqvjdcm3-l0LGU/viewform